Opskrivning og indmeldelse af elever:

Opskrivning

Hvis I ønsker at skrive jeres barn/børn op til skolestart på Gribskov Lilleskole, kan I gøre det så tidligt, som I ønsker det.

I skriver jeres barn/børn op ved at klikke på opskrivningslinket i højre side. I kan skrive jeres barn/børn op på ventelisten fra 0.-9. klasse

Betaling

Ved opskrivning til skolestart i 0. klasse skal der sammen med opskrivningen indbetales 700 kr. på vores bankkonto. Reg.nr. 8411, konto nr. 0002048048 i Fælleskassen. Hvis vi ikke har modtaget opskrivningsgebyret indenfor 5 hverdage, vil jeres barn blive slettet fra ventelisten.

Opskrivningsgebyret tilbagebetales ikke i tilfælde af, at I vælger en anden skole eller ikke kommer ind på vores skole.

Ved opskrivning til 1.-9. klasse betales ikke gebyr.

Optagelseskriterier
Vores overordnede optagelseskriterie er balance. Det betyder, at vi kigger på elev-sammensætningen bl.a. ud fra køn og antal, men også ud fra ønsket om en rummelig klassesammensætning, der afspejler samfundet.
Søskende til elever på skolen har fortrinsret. Anciennitet i forhold opskrivningstidspunkt vægter også, men ikke over balance-princippet. Det forventes, at kommende forældre gør sig bekendt med skolens værdigrundlag og de forpligtelser, det følger med at være forældre på Gribskov Lilleskole.

Indmeldelse
Forældre får skriftligt besked om, hvorvidt deres barn er optaget/indskrevet på Gribskov lilleskole primo december i det år, hvor skolestarten finder sted. Idet barnet er indmeldt, forpligter man sig til 3 måneders opsigelse og dermed 3 måneders forældrebetaling.

I kan se taksterne for skolepenge og SFO under menupunktet “Om skolen” og “praktisk info”.

Overlevering
Holdlæreren kommunikerer med forældre og barnets institution omkring skoleparathed, særlige udfordringer, støttebehov, sproglige eller motoriske udfordringer m.m. Holdlæreren tager i løbet af foråret på besøg i institutionen og oplever barnet sammen med andre børn. Alt sker efter aftale og med tilladelse. Grunden til dette er, at vi som skole bliver klædt bedst muligt på til at modtage barnet ved skolestart og så vi er på forkant med eventuelle udfordringer.
Institutionen skal sende en skriftlig overlevering med relevant information til skolen senest 1. april.

 

Skriv dine børn på ventelisten:
Skriv til os

48795343