Lejrskoler:

Alle hold er på lejrskole hvert år. Lejrskolerne ligger typisk i uge 40.

Hold 1 og Hold 2 er sammen på koloni i lokalområdet i 3 dage (2 overnatninger).

Hold 3 er ofte på vandrehjem eller cykeltur i 3 dage (2 overnatninger).

Hold 4 er på 5 dages (4 overnatninger) lejrskole i Danmark, vi forsøger at besøge egne som Bornholm, Grænselandet, Vesterhavet.

Hold 5 veksler mellem en 5 dages (4 overnatninger) studietur til en europæisk storby og filmlejrskole på Station Next i 4 dage (3 overnatninger).

Ved lejrskole på Hold 1- Hold 4 opkræves der 200 kr til madpenge sammen med forældrebetalingen efter afholdt lejrskole (hvis eleven har deltaget).

Hold 5 opkræves madpenge ved filmlejrskole, men ved studietur til udlandet afholder eleven selv udgiften til frokost.

Selve udgiften til lejrskolen er indregnet i forældrebetalingen og forældrene skal derfor ikke betale ekstra for deltagelse i lejrskoler.

På Hold 3 – 5 må eleverne medbringe lommepenge. Dette planlægges nærmere på holdets forældremøde op til lejrskolen/studieturen.

Lejrskoledage for de mindste elever (Hold 1 og Hold 2)
Vi har gode erfaringer med at lave lejrskoledage for de mindste elever.
For nogle elever kan det være svært at overnatte væk fra hjemmet. Dette kan imødekommes ved at man deltager i lejrskolen i dagstimerne (7.00-17.00) hver dag og inden for dette tidsrum, bliver man bragt og hentet efter aftale med lærerne.
På forældremødet inden lejrskolen for Hold 1 og Hold 2, laver vi aftaler for de enkelte børn.

Skriv til os

48795343