Gribskov Lilleskoles formålsparagraf:

Stk. 1: Skolens overordnede funktion

Gribskov Lilleskole vil i et samarbejde med forældrene skabe rum for elevernes kreativitet og udvikle en faglig nysgerrighed der: udvikler deres lyst til at lære og skabe i en udfoldelse af deres forskellige evner i skolens fællesskab, giver dem gåpåmod og handlekraft samt gør dem indlevende og ansvarlige over for den virkelighed, de står i.

Stk. 2: Skolens og fagenes almene opgave

Gribskov Lilleskole vil vise eleverne en variation af veje ind i fagene og deres egenart, der gør det muligt for dem at bruge fagene – både hver for sig og på tværs – til at undersøge problemer og spørgsmål i både den sociale og fysiske verden, således at fagene bliver midler til at tænke og handle fremsynet og ansvarligt.

Stk. 3: Skolens demokratiske dannelsesopgave og værdier

Gribskov Lilleskoles samværsformer vil være præget af åben inddragelse og lyttende samtale med henblik på at anerkende værdien af det gode argument og den kvalificerede og udviklende uenighed. Gribskov Lilleskoles hverdag vil bygge på nærhed, ligeværd og respekt for forskelle, idet hverdagslivet skal danne eleverne til livsduelige mennesker og demokratiske medborgere, der tager stilling og ansvar, hvor end de kommer frem.

Skriv til os

48795343