Kerneværdier for Gribskov Lilleskole:

Gribskov Lilleskoles kerneværdier fungerer som strategiske, pædagogiske og didaktiske pejlemærker, der har stor indflydelse på vores beslutninger og handlinger.

Kerneværdierne er

Nysgerrighed

Vi tilegner os viden og kunnen ved at undres, undersøge, analysere, forme, udvikle og filosofere.

Nærvær

Vi møder hinanden med tillid, autenticitet og anerkendelse. Vi viser empati og drager omsorg for hinanden, er åbne, lyttende og tilgængelige.

Livsduelighed

Vi danner og uddanner os til livet ved at styrke troen på os selv med lysten og evnen til at leve, fungere og udvikle os.

Fællesskab

Vi tænker og prakticerer demokrati, frisind og medinddragelse. Vi tager ansvar for os selv og hinanden i et samhørigt og forpligtende fællesskab.

Skriv til os

48795343