Holdskifte:

Eleverne går to år på samme hold.

Medio april rykker eleverne på ulige klassetrin op på nyt hold.
Eleverne skifter hvert år klassetrin efter sommerferien.

Fx rykker eleverne i 3. klasse op i Hold 3 medio april, men forbliver 3. klasse
frem til sommerferien.

Efter sommerferien bliver 3. klasse så til 4. klasse i Hold 3, mens den gamle 4. klasse bliver til 5. klasse i Hold 3.

9. klasse bliver medio april til et selvstændigt hold med fokus på
afgangsprøverne for 9. klasse (FSA).

Læs om, hvordan det er at gå på de forskellige hold under billedet til højre  →

Livet på holdene:

På Gribskov Lilleskole har vi aldersintegreret undervisning.

Få indsigt i, hvordan vi prioriterer undervisningen på de forskellige årgange og hold:

Hold 1 (0. – 1. klasse)

Socialt

På hold 1 tager vi imod hjemmepassede børn og børn fra mange forskellige børnehaver. Vi gør alt for at tage hensyn til det enkelte barn og skabe en tryg skolestart. Samtidig fokuserer vi på det frugtbare fællesskab. For mange børn er det voldsomt at møde skolens krav om fx at sidde stille i en kortere periode, holde på en blyant, tage hensyn til de andre børn, behovsudsætte osv. – så vi bruger meget tid på at ”lege” skole og hele tiden ”skubbe” barnet blidt fremad i nærmeste zone for læring og udvikling.

Fagligt

Børnehaveklasse og 1. klasse går sammen hos os og eleverne har skema med mange fag fra skolestart. Vi fokuserer på at lære bogstaver og tal. Alle børn arbejder ud fra egne forudsætninger og i eget tempo, så børnene er aldrig på samme side i deres arbejdsbøger. For nogle børn kan det tage lang tid at vokse sig ind i den faglige skolekultur, andre griber kulturen med det samme og drøner igennem deres bøger. Vi betragter faglig udvikling som en individuel proces. At udvikle sig og lære nyt er en ”forstyrrelse” og en frustration for mange børn – gennem leg, træning og masser af ros letter vi vejen på Hold 1.

Hold 2 (2. – 3. klasse)

Fagligt

På hold 2 er en stor del af undervisningen tilrettelagt, så den udvikler elevernes læseglæde og gør dem til sikre læsere og stavere. Eleverne lærer at udtrykke sig ved hjælp af flere modaliteter og udvikler en begyndende analytisk tilgang til forskellige udtryksformer i alle fag. Målet er at give eleverne faglig ballast til deres fortsatte skoleforløb.

Socialt

På hold 2 er der fokus på at skabe et klassemiljø, hvor der er plads til forskelligheder og hvor alle tør stå frem med egne holdninger. Eleverne øver sig i at lytte til og respektere hinanden samt at udskyde egne umiddelbare behov, fx ved håndsoprækning og ved at følge instruktioner fra de voksne. Vi arbejder hen imod, at eleverne bliver trygge ved selvstændigt at løse opgaver på alle områder i skolesammenhæng.

Hold 3 (4. – 5. klasse)

Fagligt

Børnene øver sig i koncentreret læring og begyndende kritisk stillingtagen. Vi har allerede nogle redskaber i værktøjskassen. Nu øver vi os på at bruge dem både i teorien og på konkrete problemstillinger i virkeligheden. På hold 3 er det ikke længere nyt at gå i skole, så det gælder om at holde fast i lysten til at lære. Derfor forsøger vi i høj grad at fordybe os i emner, som eleverne interesserer sig for. Det kan være Fantasy, middelalder, dyr, vulkaner eller berømte danske videnskabsfolk.

Socialt

Vi er alle forskellige med hver vores krøllede hjerner. Vi har forskellige grænser, forskellige interesser og er gode til forskellige ting. Vi øver os stadig på at acceptere hinanden og prioriterer stadig teknikker til konfliktløsning højt. Desuden holder vi fast i, at man sommetider bedst tager ansvar for fællesskabet ved at involvere en voksen.

Hold 4 (6. – 7. klasse)

Socialt

Vi øver os på at være selvstændige individer i et fællesskab, der respekterer os selv, hinanden såvel som tingene, fx skolens ting omkring os. Vi giver også plads til puberteten på Hold 4. Eleverne øver sig i at eksperimentere og udtrykke egen identitet, meninger osv. og anerkender og lytte, når andre gør det samme.

Fagligt

På hold 4 fortolker vi. Vi læser mellem linjerne, forholder os kritisk til i mange perspektiver. Vi tilrettelægger undervisningen, så alle de færdigheder eleverne har opbygget og trænet på hold 1, 2 og 3 bliver sat i spil på aktuelle og samfundsrelevante emner, som så vidt muligt går på tværs og behandles i alle fag.

Hold 5 (8. – 9. klasse)

Fagligt

På hold 5 giver vi eleverne et fagligt fundament, som de kan arbejde videre på uanset, hvilken retning de vælger i forhold til uddannelse eller arbejde. Målet er, at eleverne består 9. klasses afgangseksamen på et niveau, der viser, at de i høj grad har aktualiseret deres faglige potentialer.

Socialt

I udskolingen forsøger vi at vænne eleverne til at blive mødt som voksne mennesker, der kan tage ansvar for egen læring og handlinger og som er på vej til at blive myndige borgere. Vi træner dem i at tage aktivt del i undervisningen og respektere andres læring såvel som i helt lavpraktiske ting som at møde til tiden. Vi bestræber os på at lære eleverne at tage kritisk stilling til samfundet. Vi øver deres demokratiske sindelag og arbejder på at udvikle deres almindelige dannelse.

Skriv til os

48795343