Kommunikation:

SkoleIntra
Beskeder benyttes til den almindelige kommunikation mellem skole og hjem. Lærerne tjekker som udgangspunkt SkoleIntra mindst én gang i døgnet. Forældre kan forvente respons på henvendelser inden for 24 timer.
Kommunikation omkring det faglige går til faglæreren.
Kommunikation omkring trivsel, sociale forhold og lign. går til holdlæreren.
Kommunikation omkring øvrige skolemæssige forhold går til ledelsen/skolesekretæren.

Kontaktbogen benyttes af forældre til sygemelding af elever, fravær og lign. Læreren besvarer sygemeldingen eller beskeden via kontaktbogen (set, modtaget eller lign.) Læreren noterer sygdom/fravær i protokollen.

Ugeplanen benyttes til at give overblik over og informere om indhold i undervisning, hjemmearbejde/lektier m.m. I hold 1 og 2 benyttes ugebreve i stedet for ugeplanen.

Opslagstavlen benyttes til fælles informationer f.eks. aflysninger, ændringer, information om særlige begivenheder m.m.

Facebook: Gribskov Lilleskole – Skoleliv
Gribskov Lilleskoles lukkede Facebook-side, Gribskov Lilleskole – Skoleliv, benyttes til at dele billeder af og beretninger om hverdagen på skolen. Her lægger personalet billeder fra undervisningen, projekter, ekskursioner m.m. Forældre kan også lave opslag om fødselsdage eller lign.
Forældre, elever og ansatte kan anmode om at blive medlem af gruppen.
Gruppen administreres af ledelsen.

Telefon (48 79 53 43)
Skolens telefon er åben i tidsrummet 7.00 – 17.00.
7.00 – 8.00 besvares telefonen af morgenåbneren (akut sygemelding m.m.)
8.00 – 14.00 besvares telefonen af skolesekretæren.
14.00 – 17.00 besvares telefonen af SFO-personalet (afhentning m.m.)

Gode råd til at fremme god dialog
På Gribskov Lilleskole ønsker vi en god og konstruktiv dialog mellem skole og hjem og forældre imellem. Når SkoleIntra benyttes, opfordrer vi derfor til, at:

  • Beskeder skrives i en anerkendende tone.
  • Der ikke bruges ironi og indforståede vendinger.
  • Ingen skriver i vrede.
  • Beskeder holdes kortfattede og konkrete.
  • Beskeder kun sendes til relevante modtagere.
  • Tage en mundtlig dialog ved mere komplekse forhold, og når korte beskeder ikke er tilstrækkeligt.
  • Have fokus på hvordan et evt. problem kan løses i fællesskab.
  • Huske på, at en sag som regel har flere sider.

Generelt opfordrer vi til hellere at tage kontakt en gang for meget end en gang for lidt. Små problemer og bekymringer har det med at vokse sig større, hvis ikke vi tager fat i dem med det samme.

Tag kontakt på egne vegne – ikke på vegne af andre forældre eller en gruppe.

Skriv til os

48795343