Seneste sammenfatning:

22. Tilsynets sammenfatning i 2024

Det er mit indtryk, at Gribskov Lilleskole er en velfungerende skole med engagerede lærere og elever på både det faglige og det sociale område. Undervisningen opleves som vedkommende og relevant og det skaber jo netop engagerede lærere og elever. Det er som de foregående år en fornøjelse at opleve, at undervisningen, hvor det er muligt, rammesættes i helheder.

Man mærker i samtaler med eleverne, at de er en del af en skole, hvor demokrati ikke bare er noget der står på et stykke papir men er et vel indarbejdet element i hele skolens virke. På skolens hjemmeside er evaluering af undervisningen kommet på som et menupunkt, hvor det beskrives, hvordan skolen evaluerer. Det er min klare opfattelse, at skolen i alle forhold står mål med folkeskolen herunder, at undervisningsmaterialerne er relevante og opdaterede

Skriv til os

48795343