Traditioner på Gribskov Lilleskole:

Arrangementer og traditioner

På Gribskov Lilleskole er der flere tilbagevendende traditioner. Vi er altid åbne overfor nye ideer ligesom vi altid evaluerer og udvikler dem vi allerede har.

Første skoledag
Den første skoledag er en fest. Dagen er fra 8.15 – 12.00, holdene er pyntet op og man hygger med sin holdlærer. Vi bruger tid på at møde hinanden igen efter en lang sommerferie og fortæller om hvad man har oplevet og hvad der skal ske i det nye skoleår.

Teambuilding dag
I slutningen af august har vi en teambuilding dag hvor skolens elever bliver blandet på tværs af hold og alderstrin. På dagen skal de igennem forskellige aktiviteter hvor de får point for deres samarbejdsevner.

Sensommerfest
Første torsdag i september holder vi sensommerfest på skolen fra klokken 17.00 – 20.00. I ugerne op til har eleverne på alle hold forberedt sig til festen. Hold 1 til 3 laver boder med forskellige aktiviteter hvor man kan vinde præmier. Hold 4 har kaffe, kage og kakao bod og hold 5 laver madboder med et lækkert udvalg af forskellige retter.

Gribløb
Sidste fredag inden efterårsferien er der Gribløb på skolen. Eleverne bliver sat sammen i grupper på tværs af alderstrin og hold. Derefter drager vi i fælles flok over i skoven hvor eleverne skal dyste i hvem der kan løbe længst, lave de sjoveste indslag på turen og ikke mindst hvem der er mest omsorgsfulde overfor hinanden. Vi slutter dagen af med præmier og varm mad til alle.

Lejrskoler og studietur i uge 40
Hold 1 og hold 2 holder 3-dages lejrskole sammen på Norasminde i Liseleje.
Hold 3 tager på 3-dages lejrskole i Helsingør.
Hold 4 tager 5-dages lejrskole, skiftevis til Bornholm og Sønderjylland.
Hold 5 tager skiftevis på 4-dages filmlejrskole i filmbyen i Avedøre, og 5-dages studietur til udlandet.

Betaling for lejrskoler og studietur er inkluderet i skolepengene, og der er derfor ingen egenbetaling på dem, men der opkræves et mindre beløb i madpenge via skolepengebetalingen måneden efter.

Julekoncert i Mårum kirke
1. søndag i advent er der julegudstjeneste i Mårum kirke. Skolens elever i hold 1 og hold 2 synger julesalmer i kirken. Efterfølgende tændes juletræet og dagen sluttes af med æbleskiver og gløgg i forsamlingshuset.

 

Fastelavn
Fredag inden vinterferien i uge 7 holder vi fastelavn på skolen. Holdene har hver deres tønde som de i forvejen har dekoreret. Der bliver kåret en kattekonge og kattedronning og hygget på holdene med det lækre indhold fra tønderne.

Opryk
I slutningen af april er der opryk. Det betyder at det ældste klassetrin på hvert hold rykker op på det næste hold. Dette gør vi af flere grunde. Det giver plads til de nye kommende 0. klasser der begynder i førskole i hold 1 sammen med nuværende 0. klasse. 9. klasserne bliver et hold for sig selv og deres fokus vil være på de nært forestående afgangsprøver som afrunder 10 års skoleforløb. Derudover for alle holdene mulighed for at mødes og lære hinanden at kende før sommerferien så de bliver trygge og bekendte med deres nye hold inden de går på sommerferie.

9. klasses sidste skoledag
9. klasse går på læseferie midt/slut maj. Hold 5 laver brunch til 9. klasserne der kommer udklædte i skole. Der bliver kastet med karameller og vand, og der bliver uddelt priser til skolens elever og lærere. Til sidst er der vandvolley konkurrence hvor 9. klasse dyster mod lærerne, inden de drager videre til festivitas ved Helsinge gadekær.

Pinsefodbold
Første hverdag efter pinse, afholdes den årlige fodboldkonkurrence, hvor holdene sammensættes på tværs af hold og alderstrin. Det er frivilligt om eleverne ønsker at deltage på banen eller som tilskuer/heppekor.

Sidste skoledag
Alle elever starter med at hygge på deres eget hold. Efter frikvarteret mødes vi og synger sommerferiesangen og herefter klapper skolens elever 9. klasserne ud af skolen med rød løber og flag. Til sidst er der is til alle skolens elever inden vi ønsker hinanden god sommerferie.

Skriv til os

48795343