Mobilpolitik:

Mobil- og skærm-politik

Gribskov Lilleskole er en skærm-fri skole. Det betyder ikke, at mobiler, tablets og computere ikke findes på skolen, men at vi tager “skærmene” frem, når det giver mening i forbindelse med undervisning og lign.

Det betyder, at vi ikke skal diskutere om mobiler og skærme skal pakkes væk, da de som udgangspunkt ikke er tilgængelige i skoletiden.

 

Gribskov Lilleskoles elever skal lege og interagere med hinanden i frikvarterer og pauser

De skal ud og have frisk luft og bruge kroppen, så de kan bruge hovedet, når de bliver kaldt til time. Derfor benytter ingen elever som udgangspunkt skærm i frikvarterer og pauser.

 

Skolens iPads og computere opbevares i lade-skabe og tages frem, når de skal bruges i undervisningen. De elever som medbringer mobiltelefoner placerer deres mobil i holdets mobilkasse hvor den er indtil skoledagen/SFO er slut.

Der kan være situationer, hvor elever har behov for at benytte eller have deres mobil på sig i skoletiden. Dette aftales med læreren.

 

Vi har fokus på online-etik og digital dannelse i undervisningen på de hold, hvor det er relevant og vi inddrager de digitale hjælpemidler på en meningsfuld og konstruktiv måde, så eleverne lærer at navigerer i den digitale verden og forstå dens muligheder og udfordringer.

 

Læs mere om argumenter for og imod mobilfrie skoler her:
https://digitaldannelse.org/vidensbase/mobilfri-skole/

Skriv til os

48795343