Nyhed d. 26.5.23:

Tæm temperamentet

Er dit barn mellem 8 og 12 år, og oplever I problemer med at:

  • barnet bruger aggressiv adfærd (råber sårende ting, slår, sparker, spytter osv.), når han/hun er vred?
  • barnet er mere optaget af retfærdighed end andre på hans/hendes alder og næsten ikke kan holde ud, hvis nogen har en fordel i forhold til, hvad det selv har eller må?
  • barnet afviser at gøre, som du eller andre voksne beder det om og bliver vred, når I insisterer?

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, så har dit barn måske sværere ved at håndtere vrede følelser og undlade at bruge aggressiv adfærd end de fleste.

Hvis man har det problem, får man tit mere skældud af voksne og har sværere ved at få og beholde venskaber med andre børn end flertallet. Det kan blive en negativ spiral af dårlig adfærd, konsekvenser, dårlig trivsel og så endnu dårligere adfærd.

Gribskov Kommune tilbyder

undervisningsprogrammet Tæm temperamentet, som på otte mødegange (en om ugen) hjælper jeres familie med at tænke og føle anderledes omkring konflikter og derigennem understøtter barnets proces med at bruge mindre aggressiv adfærd.

Det er et flerfamilietilbud, dvs. I kommer til at møde andre børn og forældre, der har samme problem som jer. Barnet og begge forældre (eller andre voksne, det bor med) skal deltage alle gange for at få størst muligt udbytte af undervisningen, ligesom I skal lave hjemmeopgaver mellem vores møder.

Møderne vil ligge i dagtimerne, og der ydes ikke lønkompensation til forældrene.

Hvis du tror, at ovenstående kunne hjælpe jer, så send ca. en halv sides beskrivelse af dit barn, hans/hendes vanskeligheder samt jeres familie og send den til dagtilbudogskoler@gribskov.dk (att.: Tæm temperamentet).

Husk at skrive kontaktoplysninger (mail og tlf.nr.) på alle de voksne deltagere. Herefter vil I blive inviteret til en samtale, hvor vi sammen finder ud af, om Tæm temperamentet vil være godt for jeres familie.

Ansøgningsfrist 14/8 2023 til holdopstart i september. Indledende samtaler afholdes 22. og 23. august 2023.

Skriv til os

48795343