Rusmiddelpolitik for elever på Gribskov Skole:

Til stede på møde om Rusmiddelpolitik på GS 2016 var: Ann Oppermann, Henriette Ifanger, Malene Falck, Nellie
Samuelsen, Tina Dissing, Kristian Falentin, Lasse Østergaard, Stefan Holm, Helle Bove, Helle Djurhuus, Naja Falck-Rasmussen, Lonnie Rasmussen, Tanja Hollerup.

Proces: Med dette dokument færdiggøres Rusmiddelpolitik for elever på Gribskov Skole. Rusmiddelpolitik for forældre
og personale udfærdiges af bestyrelsen.

Definition af Rusmidler: Med rusmidler mener vi tobak, alkohol, ulovlige rusmidler og energidrikke.

1. Værdier og mål på Gribskov Skole.

Overordnet mål for Rusmiddelpolitik på GS.

 • At skabe et miljø, hvor der tages afstand fra brug af rusmidler, erkendes og italesættes brug af rusmidler,
  hvor der handles på problemer med brug af rusmidler

Forventninger til Rusmiddelpolitik på GS.

 • At der sendes et tydeligt signal til skolens elever og forældre ved årligt temaarbejde.
 • At forældre, elever og personale handler og ikke lukker øjnene.

Hvad vil vi opnå med en Rusmiddelpolitik på GS.

 • At der er en tydelig procedure ved misbrug/brug af rusmidler.

 

2. Retningslinier, konsekvenser og bistand på Gribskov Skole.

 • Det er ikke tilladt for elever at medbringe eller indtage nogen form for rusmidler på skolens område (ej heller på området omkring skolen eller ved Duemose Trinbræt)
 • Det er ikke tilladt at elever møder påvirkede til undervisning.
  Elever der overtræder et rusmiddelforbud bliver bortvist i x-antal dage. (ved rygning, indtagelse af energidrikke ringes altid til forældrene)
 • Bortviste elever indkaldes til en samtale med ledelsen/vejledning og der ydes bistand i form af rådgivning/henvisning, hvis der er tale om misbrug.
 • Efter ledelsens vurdering kan en bortvisning være permanent.
 • Ved overtrædelse på en lejrskole kan eleven blive sendt hjem på forældrenes regning.

3.Organisering.

 • Skolens bestyrelse er ansvarlig for rusmiddelpolitik, – ved årlig revision inddrages både ansatte og daglig ledelse.
 • Det er alle medarbejderes pligt at handle, når der konstateres brud på reglerne. At kontakte ledelse/nøgleperson er også at handle.
 • Skolens ledelse/nøgleperson forventes ikke at kunne hjælpe unge ud af misbrug, men derimod at kunne handle kvalificeret, herunder tage enkelte samtaler og henvise til rette tilbud.
Skriv til os

48795343